Lourdes is een stad in het departement Hautes-Pyrénées in Frankrijk. Het is de grootste katholieke bedevaartplaats in Frankrijk. Het is gesitueerd in het zuiden van het land vlakbij de bergen van de Pyreneeën en heeft ongeveer 17.000 inwoners.

…….    

In Bernadette, een dorpsmeisje uit het arme gezin Soubirous, en de oudste van 9 kinderen, wordt op 7 januari 1844 geboren in de watermolen van Boly (Maison Natale de Bernadette) aan de rivier Lapacca. Ze werd twee dagen later gedoopt in de parochiekerk bij de marktplaats die in 1904 is afgebrand. De doopvont is nog steeds te bezichtigen in de huidige parochiekerk Eglise Paroissiale du Sacre Cœur gebouwd na 1875. Bernadette zal met haar ouders gedurende 10 jaar in de watermolen van Boly verblijven en noemde deze plek ”de molen van het geluk”.

Na een arbeidsongeval van vader Soubirous stopte de watermolen en was er geen werk meer waardoor het gezin de watermolen moest verlaten. Ze werden een woonruimte aangeboden, één enkele donkere en koude kamer van maar 16 vierkante meter, in een niet meer gebruikte gevangenis La Cachot. Kort daarna werd de vader van Bernadette ten onrechte opgepakt omdat men dacht dat hij een zak meel gestolen had. Bij een cholera-epidemie werd ook Bernadette ziek, ze genas, maar hield er astma aan over. Later in 1858 verhuisde Bernadette met haar ouders naar de nabijgelegen molen Lacade Maison Paternelle de Sainte Bernadette. Dit huis werd geschonken door de parochie pastoor Peyramale, en is nog steeds in het bezit van de nakomelingen van Bernadette.

Op 11 februari 1858 gaat Bernadette naar de grot Massabielle om botten op te rapen en hout te sprokkelen. Hier ontving zij voor de eerste keer Gods boodschap van de Heilige Maagd Maria. In totaal achttien keer verscheen Maria aan Bernadette. Op donderdag 18 februari 1858, de dag na Aswoensdag die de vastentijd voor Pasen in 1858 inluid, ontving Bernadette een oproep om naar de grot terug te keren. De daarop volgende donderdag, 25 februari 1858, ontsprong op aanwijzingen van Maria een waterbron. Vier weken daarna, op donderdag 25 maart 1858 de dag van de Blijde Boodschap, openbaarde zij zich aan Bernadette wie zij was. Een van haar boodschappen luide als volgt: “Ga de priesters zeggen dat men hier een kapel moet bouwen. Laat men in processie hierheen komen”.

Er kwamen zoveel pelgrims dat de pastoor Bernadette in het hospitaal van Lourdes plaatste. Daar groeide haar kloosterroeping. Sindsdien is Lourdes een belangrijke bedevaartplaats geworden mede ook door het ontstaan van veel wonderen. De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw is de eerstgebouwde basiliek ingewijd in 1876.

…………..…….

Op 29 juli 1866 trad Bernadette onder de naam Marie-Bernard in een klooster in Nevers (midden-Frankrijk). Binnen de kloostermuren mocht zij echter met geen woord spreken over hetgeen in Lourdes was gebeurd. Hier had zij vrede mee. Ze werkte als hulpkosteres en ziekenverzorgster, tot ze te ziek werd. Ze stierf op 16 april 1879, amper 35 jaar oud, en zou op haar sterfbed nog eenmaal een visioen hebben gehad.

In 1909 werd haar stoffelijke resten voor het eerst opgegraven. Haar lichaam was naar verluidt nog volledig intact en werd gewassen, gekleed, en opnieuw begraven in een dubbele kist. Tien jaar later werd ze opnieuw opgegraven en onderzocht door een dokter. In 1925 werd het lichaam voor de derde keer opgegraven en werd er een aantal relikwieën van het tot dan toe ongeschonden lijk genomen en naar Rome gestuurd. Het lichaam verkeerde in goede staat, maar de huid was door schimmels grijs gekleurd. Haar handen en gezicht worden met een masker van was bedekt. Hierna werd ze “als ongeschonden wonder” opgebaard en tentoongesteld in het klooster. Deze plaats wordt nog steeds veel bezocht door pelgrims.

…………..…….