Eind 1981 begon groep katholieken van Indonesische afkomst rondom Amsterdam een Heilige Mis in het Indonesisch te vieren. Eerst werden de missen in het Indonesisch gestart in Amsterdam-Zuidoost, onder de leiding van pater P. de Blot sj en pater N. Wijte msc. Deze groep kreeg de naam ‘Keluarga Katolik Indonesia Amsterdam (KKI Amsterdam).

Begin 1982 plaatste pater Piet Smout msc, die net uit Menado teruggekeerd was en in Den Haag werkzaam was, een advertentie in de Haagsekrant dat er Heilige Mis in het Indonesisch in de kapel Una Sancta te Den Haag gehouden zou worden. Vanaf toen werd de communiteit ‘Keluarga Katolik Indonesia (KKI Den Haag)’ gevormd. Voor die tijd kwamen de Indonesische studenten in Delft reeds bijeen om gezamenlijk onder leiding van een priester van de studenten pastoraal de Heilige Mis in het Indonesisch te vieren. ‘Keluarga Katolik Indonesia Delft (KKI Delft)’ kwam op deze wijze tot stand. Ten tijde dat de communiteit ‘Keluarga Katolik Indonesia’ werd gestart, bleek dat in Brabant en Limburg een katholieke communiteit van Molukse afkomst bestond die al in 1971 was opgericht, met een naam Kelompok Pastorani Maluku Tenggara, later gewijzigd in KKI Pastorani.

In 1994 ontstond in België de ‘Keluarga Katolik 03 (Antwerpen), later gwijzigd in KKI Antwerpen. De ontwikkeling van de nieuwe KKI kreeg een impuls middels de KKI-verbintenis van 1991, tezamen met de jaarlijkse gezamenlijke paas- en KKI-bedevaartsactiviteiten die sinds 1991 werden gehouden, waaronder in 1992 KKI Utrecht, 1993 KKI Venlo enzovoort.

…………..…….

In het begin waren de KKI’s verenigd in een Gezamelijke Sekretariat KKI (Sekber KKI) en daarna in de BKS-KKI, een afkorting van Badan Kerjasama KKI BKS-KKI. BKS-KKI verzorgt de eenheid, samenwerking en communicatie tussen de verschillende KKI-besturen.

De Nederlandse en Belgische ‘Keluarga Katolik Indonesia’ organiseert regelmatig de Heilige Mis in het indonesisch bij één van de aangesloten KKI’s in diverse steden. Zie de volgende link voor meer informatie: Misa Kudus setiap KKI.

…………..…….

Tevens coördineert BKS-KKI gezamenlijke KKI activiteiten zoals om de beurt de Api Iman, Rekolektie Retret, etc. Sinds 21 juli 2018 organiseert de BKS-KKI Nederland & België ook KKI bedevaarten gezamenlijk met alle aangesloten KKI’s in een band van saamhorigheid en met één doel om iedereen een kans te geven aan een bedevaart mee te doen.

KKI-bedevaarten worden georganiseerd door sub-organisatie van de BKS-KKI Nederland & België, die wordt aangeduid als Ziarah KKI. Het team is een samenstelling van vrijwilligers uit diverse KKI’s die betrokken zijn bij de bedevaart.

Voor het continueren van Lourdes reizen is in 2020 formeel opgericht de Vereniging BKS-KKI Nederland & België.